Energirenovering

Efterisoler og opnå markant lavere varmeregning og bedre indeklima.

 • De fleste danskeres huse er meget dårligere isoleret, end de tror
 • Spar op til halvdelen af varmeregningen i ældre huse
 • Prisen for store forbedringer er ofte ret beskeden
 • Koncentrer dig først om loft og dernæst ydervægge
 • Giver samtidig tydeligt bedre indeklima
 • Sparer klimaet for hundredevis af kilo CO2

Hvis du vil opnå en markant reduktion af dine varmeudgifter og CO2-udledning, er efterisolering i langt de fleste huse det første, du skal gøre. Det gælder især, hvis du bor i en bolig fra før 1970, hvor isoleringen ofte er sparsom, og husets klimaskærm derfor fyldt med kuldebroer og mange utætheder.

I det hele taget skal du altid isolere dit hus så godt som muligt, før du tager nogen som helst andre besparende og klimavenlige initiativer – såsom jordvarme, solvarme, solceller osv. Isolering er grundlaget – og den nedsættelse af dit varmebehov, du opnår, vil blive styrende for, hvilke varmekilder og dimensioner på
varmeanlæg, der er fornuftigst at vælge. Oven i bliver de fleste overrasket over, hvor tydeligt behageligere indeklimaet bliver i huset i det daglige. Du undgår for eksempel kold træk og skimmelsvamp. Dertil kommer, at du forbedrer husets vedligeholdelsestilstand og øger dets handelsværdi.
Opvarmning koster typisk cirka 50 procent af hele energiforbruget i et dansk enfamilieshus, så der kan være mange kroner at spare ved at holde varmen inden døre. For eksempel kan du typisk i et hus med oliefyr alene ved at øge loftsisoleringen fra 100 til 300 mm på 120 kvadratmeter loft spare cirka 4.000 kroner årligt. Plus reducere dit CO2-udslip med mere end 760 kilo.

Men du kan måske opnå endnu større penge-besparelser. Allermest selvfølgelig i lidt ældre huse, hvor mange kan spare helt op til 50 procent på varmeregningen ved efterisolering, typisk svarende til omkring 15.000 kroner årligt. Ældre danske huse er generelt meget dårligt isolerede, og der er mange af dem. De fleste af alle parcelhuse i Danmark er bygget før 1979, hvor de første væsentlige stramninger af isoleringskravene blev indført.

Det er især, hvis ydervæggene ikke er isolerede, eller hvis der er utilstrækkelig isolering af loftkonstruktionen, at du kan opnå de helt store besparelser. I ældre ejendomme kan der også opnås fordele ved at isolere under gulve i stueplan

Lavenergirude, energitermorude eller superlavenergirude?
Det hedder kort og godt en energirude, når ruden ser ud som en termorude, men energimæssigt er en moderne forseglet rude
Energiruder bruges til at energiforbedre eksisterende termorude-vinduer – og de bruges i nye vinduer. Man behøver ikke nødvendigvis skifte sine vinduer for at få bedre komfort og lavere varmeregning, medmindre de gamle vinduer ikke er til at redde.
Nye vinduer er og skal være forsynet med energiruder eller energiglas (1-lags belagt glas monteret i et kasse- eller koblet vindue). Vinduer udbudt med termoruder er energimæssigt forældede og tilhører fortidens byggeri. Køb dem ikke.
Energiruder sammenlignet med termoruder

 • Markant nedsat varmeregning og mindre miljøbelastning.
 • Forbedret rumkomfort, da både kuldestråling og kuldenedfald bliver mindre.
 • Radiatorplacering under vinduet er oftest unødvendig – og man kan møblere tættere på vinduerne uden at føle det koldt i nakken eller om fødderne.
 • Øget hyppighed af udvendig kondens, dvs. dug og rimfrost udvendigt på ruden. Særligt ved ovenlysvinduer og ruder, der kan ”se” meget himmel, vil der forår og efterår kunne opleves en del formiddage, hvor udsigten bliver forstyrret af kondens.
 • Jo lavere såkaldt U-værdi (=varmeisoleringsevne) jo mere udvendig kondens. Omvendt kan kondensen ses som et direkte bevis for rudens gode isoleringsevne.
 • Visse fabrikater af energiruder giver en uønsket spejlingsfarve set udefra. Ved facadevis ud¬skiftning af termoruderne, er fænomenet dog sjældent iøjnefaldende.

Husk
At faldende priser på energiruder kan gøre det attraktivt at skifte alle ruderne på én gang, sammen¬holdt med stadigt stigende energipriser.
At tilvælge såkaldt ”varm kant”, der nedsætter kondens nederst på den indvendige side af ruden.
Kolde kanter af stål og aluminium er forældede.
Kontakt Energitjenesten.dk, hvis du har særlige spørgsmål til energiruders og -vinduers dimensionering,
støjreduktion, solafskærmning, arkitektur, rumkomfort og ventilation – eller bare gerne vil guides rundt i vinduesjunglen.

Få et uforpligtende tilbud

Vi klarer det hele til tiden og til den rigtige pris. Så kontakt os i dag for et gratis og uforpligtende tilbud.

Kontakt os