Carporte

Hvad er en carport og en garage?

En carport er en mindre, helt eller delvis åben bygning til overdækning af bilen.
Carporten kan være beregnet til en, to eller måske tre biler.
Den er sædvanligvis fritstående, men taget kan også være gjort fast til huset på den ene side eller ligefrem bygget med ind i husets tag.
Afskærmninger eller vægge er typisk en åben eller lukket bræddebeklædning, men kan også være lavet som en muret væg på fundament. Carporten kan også være bygget sammen med et udhus til opbevaring af cykler, brænde eller haveredskaber.
Carporten er normalt en let konstruktion, hvis tag hviler på stolper af træ eller søjler af stål eller aluminium. Tagdækningen kan være f.eks. teglsten, stålplader, fibercement, zink eller gennemskinnelige plastplader.
En garage er en lukket bygning til en eller flere biler. Også garagen kan være fritstående, helt eller delvist bygget sammen med huset eller med et udhus, værksted el.lign. Garagens ydervægge kan være en let trækonstruktion eller tunge, murede ydervægge.
Tagdækningen kan som på carporten laves af forskellige materialer.
Garagen vil have en port i den ene side, typisk en vippeport med en overflade af træ eller stål.
Carporte og garager findes som byggesæt i flere forskellige kvaliteter og modeller og kan også udføres efter tegninger fra en arkitekt eller lignende.
Vi opfører din carport/garage efter dine ønsker og behov.
Vi monterer gerne carporte leveret som ”samlesæt” og hvis du har specielle ønsker bygger vi gerne din carport efter tegning eller skitse så den passer præcis til dine behov.

Få et uforpligtende tilbud

Vi klarer det hele til tiden og til den rigtige pris. Så kontakt os i dag for et gratis og uforpligtende tilbud.

Kontakt os